ad
当前位置: 首页 » 教育医疗 » 学区 » 中学 » 正文

颍州区

2015-10-19    来源:阜阳爱家网   作者:fyajw  浏览次数:190

2015阜阳颍州区中学学区范围划定
颍州区中学学区范围
 
阜阳六中
 
北至文峰路以南,西至颍上北路以东,南至七里长沟以北,东至京九路以西。
 
颍州中学(原清颍中学)
 
北至环城北路以南,西至中南大道以东,南至颍河西路以北,东至东城墙路;
 
民族中学
 
北至颍河西路以南,西至中南大道以东,南至临泉路以北,东至东城墙。
 
阜阳十五中
 
北至临泉路以南,西至中南大道、阜南路以东,南至一道河路以北,东至颍州中路以西。
 
阜阳十八中
 
①北至清河东路及七里长沟以南,西至颍州南路以东,南至颍南路以北,东至沙河路以西;②颍上路以西、颍州路以东、清河路以北、文峰路以南。
 
阜阳十七中
 
北至泉河以南,西至七渔河,东至振兴北路接颍河西路向东至中南大道、向西接清河西路、向南接南京路、向东接一道河西路、向南接阜南路以西,南至机场路。
 
阜阳二十二中(清河中心校)
 
①北至一道河中路以南,西至南京路以东,南和东至清河办事处所辖行政区域;②北至清河西路,南至一道西路,东至阜南路,西至振兴南路。
 
注意:颍州中学、民族中学、阜阳十五中、阜阳十七中、阜阳二十二中学区范围相较之前均有变动。

相关新闻

精彩推荐

  • 扫一扫
  • 关注阜阳爱家网官方微信
  • 赢万元家电大奖

新闻排行榜

校园资讯

医院资讯

特别推荐

阜阳中西医肛肠医院七周年庆典

“行动起来,向‘零’艾滋迈进”香港“

红丝带-免费公益筛查-放心爱!  

武汉亚洲心脏病医院附属阜阳医院开工啦

网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务